ἐπωθέω

ἐπωθ-έω,
A push on, impel,

ἐπὶ ῥίον ὦσεν ἄναξ h.Ap.382

, cf. Arist.Mete. 370b23, Pr.915a2, Arr.Tact.16.13 ;

ἐ. ὁρμήν Agatharch.14

; παχὺν ἐ. τῷ σιδήρῳ τὸν κοντόν dub.l. in Plu.Crass.27.
2 [voice] Pass., of tumours, to be brought to a head, v.l. in Hp.Epid.7.105.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἐπωθῇ — ἐπωθέω push on pres subj mp 2nd sg ἐπωθέω push on pres ind mp 2nd sg ἐπωθέω push on pres subj act 3rd sg ἐπωθέω push on pres subj mp 2nd sg ἐπωθέω push on pres ind mp 2nd sg ἐπωθέω push on pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπωθεῖ — ἐπωθέω push on pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπωθέω push on pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) ἐπωθέω push on pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπωθέω push on pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπωθοῦν — ἐπωθέω push on pres part act masc voc sg (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres part act masc voc sg (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres part act neut nom/voc/acc sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπωθοῦντα — ἐπωθέω push on pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres part act masc acc sg (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres part act masc acc sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπωθοῦντι — ἐπωθέω push on pres part act masc/neut dat sg (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres ind act 3rd pl (doric) ἐπωθέω push on pres part act masc/neut dat sg (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπωθοῦσι — ἐπωθέω push on pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres ind act 3rd pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres ind act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπωθοῦσιν — ἐπωθέω push on pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres ind act 3rd pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres ind act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπωθούντων — ἐπωθέω push on pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres imperat act 3rd pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres imperat act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπωθοῦντο — ἐπωθέω push on imperf ind mp 3rd pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on imperf ind mp 3rd pl (attic epic doric) ἐπωθέω push on imperf ind mp 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπωθεῖν — ἐπωθέω push on pres inf act (attic epic doric) ἐπωθέω push on pres inf act (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπωθεῖται — ἐπωθέω push on pres ind mp 3rd sg (attic epic) ἐπωθέω push on pres ind mp 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.